Doelwitte

Die skep en handhawing van ‘n geordende akademiese omgewing waarin elke leerder se akademiese potensiaal maksimaal ontsluit kan word en onderwysers gelukkig en effektief hul taak kan verrig.

Daarstelling van uitmuntende, aktuele leerprogramme en ‘n geordende gedissiplineerde akademiese omgewing om leesprogramme suksesvol toe te pas.