Kriteria vir prysuitdeling

Punte word benader tot die naaste heelgetal.

Graad 8

Diplomas Gr. 8
75 – 79%

Kontantbeurse
Hoogste punte in vak (nie onder 80% nie)

Merietetoekenning
Hoogste gemiddeld in Gr. 8 (R500)

Halfkleure (Akademies)
80 – 84%

Erekleure (Akademies)
85% en bo (Die 5 toppresteerders – R500 elk)

Graad 9

Diplomas Gr. 9
75 – 79%

Kontantbeurse
Hoogste punte in vak (nie onder 80% nie)

Merietetoekenning
Hoogste gemiddeld in Gr. 9 (R600)

Halfkleure (Akademies)
80 – 84%

Erekleure (Akademies)
85% en bo (Die 5 toppresteerders – R500 elk)

Graad 10

Diplomas Gr. 10
Minstens 65%

Kontantbeurse
Hoogste punte in vak (nie onder 80% nie)

Merietetoekenning
Hoogste gemiddeld in Gr. 10 (R700)(Totaal gedeel deur aantal vakke)

Halfkleure (Akademies)
Minstens 75%

Erekleure (Akademies)
Minstens 80% (Die 5 toppresteerders – R500 elk)

Graad 11

Diplomas Gr. 11
Minstens 65%

Kontantbeurse
Hoogste punte in vak (nie onder 80% nie)

Merietetoekenning
Hoogste gemiddeld in Gr. 11 (R800)(Totaal gedeel deur aantal vakke)

Halfkleure (Akademies)
Minstens 75%

Erekleure (Akademies)
Minstens 80% (Die 5 toppresteerders – R500 elk)

Graad 12

Diplomas Gr. 12
Minstens 65%

Kontantbeurse
Hoogste punte in vak (nie onder 80% nie)

Hoogste gemiddeld
Gr. 10 – 12
Dogter R500-00
Seun R500-00

Merietetoekenning
Hoogste gemiddeld in Gr. 12 (R900) (Totaal gedeel deur aantal vakke)

Halfkleure (Akademies)
Minstens 75%

Erekleure (Akademies)
Minstens 80%

Boekpryse

Soos in verlede (R100 per boekprys)

Skriftelike Olimpiades

Volkleure
Eerste ses plekke in VS-streek

Halfkleure
7e; 8ste; 9de; 10de; 11de en 12de plekke in VS-streek

Halfkleure
Eerste in Bloemfontein streek

Expo/take/Projekte

Volkleure
Eerste, tweede en derde in VS-streek

Halfkleure
Vierde, vyfde en sesde in VS-streek

Spanne Halfkleure
1ste, 2de, 3de – Vrystaat Streek