Slaagvereistes

JAARLIKSE SLAAGVEREISTES SOOS DEUR DEPARTEMENT VEREIS

GRAAD 8 EN 9

‘n Leerder sal onderskeidelik na graad 9 en 10 gepromoveer word slegs indien hy/sy aan die volgende vereistes voldoen het.
* Ten minste 50% (vlak 4) in Afrikaans Huistaal.
* Ten minste 40% (vlak 3) in Engels EAT.
* Ten minste 40% (vlak 3) in Wiskunde.
* Ten minste 40% (vlak 3) in enige 3 ander vakke.
* Ten minste 30% (vlak 2) in enige 2 ander vakke.

GRAAD 10 EN 11

‘n Leerder sal onderskeidelik na graad 11 of 12 gepromoveer word slegs indien hy/sy aan die volgende vereistes voldoen.
* Ten minste 40% (vlak 3) in sy / haar eerste taal (Afrikaans of Engels)
* Ten minste 40% (vlak 3) in TWEE ander vakke.
* Ten minste 30% (vlak 2) in DRIE ander vakke.
* ‘n Leerder mag een vak druip, maar moet bewys kan lewer (leerderportfolio) dat hy die skoolgebaseerde
assesseringskomponent vir die vak voltooi het.
* Wiskunde en Lewensoriëntering mag een van die druipvakke wees.

‘n Leerder mag een vak druip, maar moet bewys kan lewer (leerderportfolio) dat hy/sy die skoolgebaseerde assesseringskomponent vir die vak voltooi het. Wiskunde en Lewensoriëntering mag een van die druipvakke wees.

Hier volg die akademiese vereistes ten opsigte van die Prysuitdeling wat op Woensdag, 16 Oktober 2013 sal plaasvind:

DIPLOMAS

Dit word toegeken soos bereken op die gemiddelde eksamenpunt van die leerder waar daar vir elke graad spesifieke vereistes gestel word. Nuwe leerders se vorige punte by ‘n ander skool word in aanmerking geneem indien ‘n eksamen geskryf is. Die leerder moet minstens twee keer per vak eksamen geskryf het en vir die vak(ke) waarin daar nie eksamen afgelê is nie, sal daar deur middel van ’n formule ‘n punt aan die leerder toegeken word.

VAKPRYSE

‘n Leerder moet al die eksamens en toetsreekse by Jim Fouché skryf om te kwalifiseer vir ‘n vakprys in die vak. Vakpryse word per vak toegeken – R100 per boekprys. Die leerder se gemiddeld oor die twee kwartale bereken, moet aan die vereiste minimumstandaard voldoen. {Junie en September se gemiddeld}

AKADEMIESE EREKLEURE & HALFKLEURE

NB: Indien medaljes nie aan ‘n plek gekoppel is nie, kan erekleure en halfkleure nie toegeken word nie. Om hiervoor te kwalifiseer moet ‘n leerder in elk van die twee kwartale se eksamens die vereiste minimumstandaard gehandhaaf het. Die leerder kan maksimaal twee vakke in die Junie en Septembereksamen misloop, waar hierdie punte dan aan die leerder toegeken sal word met behulp van die JF-formule met dien verstande dat daar in elke vak minstens een van die twee kwartale geskryf sal word.