Vakkeuses

GRAAD 8 & 9 VERPLIGTE SENIORFASE VAKKE

 • Afrikaans – Huistaal
 • Engels – EAT
 • Sosiale Wetenskappe [SW]
 • Natuurwetenskappe [NW]
 • Tegnologie [T]
 • Kuns en Kultuur [KK]
 • Lewensoriëntering [LO]
 • Wiskunde
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe [EBW]
 • Sportwetenskap

Kliek hier vir Riglyne vir die kies van vakke vir Gr. 10-12.

HUIDIGE VAKKEUSE GR. 10 – 12

 • Afrikaans (1ste taal)
  Engels (2de taal)
  LO

 • Wiskunde
  Wiskundige Geletterdheid

 • Fisiese Wetenskappe
  Besigheidstudies
  Lewenswetenskappe
  Visuele Kuns
  Rekenaartoepasingstegnologie

 • Lewenswetenskappe
  Rekeningkunde
  Toerisme
  Rekenaartoepasingstegnologie
  Ingenieursgrafika & Ontwerp

 • Rekeningunde
  Ekonomie
  Ingenieursgrafika & Ontwerp
  Verbruikerstudies
  Besigheidstudies
  Geografie
  Dramatiese Studies