Aansoekvorm

HOE WORD U LID VAN KLUB 500?

• ‘n Eenmalige bedrag van R240 is voor einde Maart betaalbaar.

• Een lid van die gesin is die betalende lid en dan word die eggenoot en kinders/studente onder 23 jaar outomaties lede. 

• Lidmaatskap fooie sal sekerlik jaarliks verhoog gekoppel aan die inflasie koers met ‘n minimum van R5.00 per jaar of soos Klub 500 se bestuur besluit.

Klub 500 Aansoekvorm