Agtergrond

Daar is gepoog om, getrou aan ons strewe, die geleentheid vir elke ouer en ondersteuner te gee om aktief by JF betrokke te raak.

Aksies is in verskeie buitemuurse aktiwiteite geloods om ouerbetrokkenheid te bevorder.

Die bou van die Multisentrum was een van Klub 500 se groot ideale wat verwesenlik is.
Met ‘n steeds groeiende ledetal lewer elke taak wat aangepak word ‘n grootbydrae tot die uitbou van kameraadskap, trots en lojaliteit teenoor Hoërskool Jim Fouché.