Doel

Die daarstel van ‘n trotse ouerkorps wat deur middel van bereidwillige ondersteuning die hande van onderwysers en die beheerliggaam versterk.

Om TROTS onder die leerlinge te help kweek deurtradisies saam met die leerlinge te ontwikkel en behou.

Die generering van fondse deur middel van funksies en fondsinsamelingsprojekte vir:
Opgradering van skoolgeriewe wat nie deur die normale begroting hanteer kan word nie.
Die skep van bywoningsgeleenthede aan alle skoliere tydens nie-plaaslikebyeenkomste – waar moontlik.