Inskrywingsvorm

 

 • Hierdie vorm moet volledig ingevul word. Deur die vorm in te vul, beteken nie noodwendig dat die leerder tot die skool toegelaat is nie.
 • Besonderhede van vorige skool:

 • Mediese inligting van Leerder:

 • Indien die leerder tot die skool toegelaat word, moet die volgende dokumente ingehandig word:

  1. Afskrif van inentingsertifikaat.
  2. Afskrif van geboortesertifikaat
  3. Vorderingsverslag van vorige skool
  4. Oorplasingsbrief van vorige skool

 • Gesin

 • Verskaf asb. volledige name hieronder:
 • Ouer-/Vooginligting

 • Korrespondensie besonderhede

 • Ander kontak besonderhede