Kriteria vir prysuitdeling | Kultuurtoekennings

Prysuitdeling

Merietetoekenning word toegeken aan leerders vir:
 Eerste drie plekke op Nasionale vlak (Individue en spanne)
 Insluiting in ’n Nasionale span

Erekleure word toegeken vir:
 Groepe/spanne wat wenners van ’n Vrystaat kompetisie is
 Groepe/spanne wat wenners is van die plaaslike liga. (Dit geld slegs in die geval van eerstespanne wat in die hoogste moontlike liga deelneem, bv. Netbal O/19A in die A-liga/A-afdeling) Spelers kan net vir hierdie toekenning kwalifiseer indien hy/sy aan ten minste 3 liga-byeenkomste deelgeneem het.
 Buiteskoolse sport nadat ’n leerder Vrystaat kleure verwerf het. Insluiting in ’n Vrystaatspan moet bevestig word aan die sporthoof deur ’n amptelike brief van die betrokke klub.
 Leerders wat ingesluit is in provinsiale spanne.
 Eerste 6 plekke behaal tydens ’n Vrystaat kompetisie. (Individue)

Halfkleure word toegeken vir:
 7de tot 12de plekke behaal tydens ’n Vrystaat kompetisie.
 Groepe/spanne wat wenners is van die plaaslike liga. (Dit geld slegs in die geval van A-spanne wat in die hoogste moontlike liga deelneem, bv. Netbal O/16A in die A-liga/A-afdeling) Spelers kan net vir hierdie toekenning kwalifiseer indien hy/sy aan ten minste 3 liga-byeenkomste deelgeneem het.

Redenaars

ATKV-Debatkompetisie

Provinsiale deelname – Halfkleure
Nasionale deelname – Erekleure

ATKV Redenaarskompetisie

Deelname aan semi-finale rondte – Halfkleure
Nasionale deelname – Erekleure

Dink-of-Sink

Eerste plek – Erekleure
Tweede plek – Erekleure
Spanne wat 1ste, 2de 3de plekke in Bloemfontein streek, verwerf Erekleure

Skoolkoerant

Indien die koerant presteer in Media 24 se Nasionale Skoolkoerant-kompetisie in enige van die volgende kategorieë:

Erekleure word toegeken eerste drie plekke in die Vrystaat kompetisie
Halfkleure word toegeken aan 4de tot 6de plekke in die Vrystaat kompetisie.

Musiektoekennings

Halfkleure word toegeken aan leerders wat musiekeksamen van enige geakkrediteerde musiekinstelling met Eervolle vermelding slaag.

GRAAD 8
Graad 2 (prakties) en
Graad 1 of Graad 2 (teorie)

GRAAD 9
Graad 3 (prakties) en
Graad 2 of Graad 3 (teorie)

GRAAD 10
Graad 4 (prakties) en
Graad 3 of Graad 4 (teorie)

GRAAD 11
Graad 5 (prakties) en
Graad 4 of Graad 5 (teorie)

GRAAD 12
Graad 6 (prakties) en
Graad 5 of Graad 6 (teorie)

Erekleure word toegeken aan leerders wat musiekeksamen van enige geakkrediteerde musiekinstelling met Lof slaag.

GRAAD 8
Graad 2 (prakties) en
Graad 1 of Graad 2 (teorie)

GRAAD 9
Graad 3 (prakties) en
Graad 2 of Graad 3 (teorie)

GRAAD 10
Graad 4 (prakties) en
Graad 3 of Graad 4 (teorie)

GRAAD 11
Graad 5 (prakties) en
Graad 4 of Graad 5 (teorie)

GRAAD 12
Graad 6 (prakties) en
Graad 5 of Graad 6 (teorie)

Indien ‘n leerder in prakties kwalifiseer vir erekleure en teorie vir halfkleure word halfkleure aan die leerder toegeken.(Die omgekeerde geld ook)
Indien ‘n leerder ‘n hoër prestasie behaal as wat die minimum vereiste vir die graad is, word erekleure of halfkleure toegeken.

Kunswedstryd

Halfkleure word toegeken aan leerders wat sang ,drama, dans enige instrument op ‘n Provinsiale geleentheid (bv. Vrystaat kunstefees, St. Michaels of Musicon instrumente kompetisie) ten minste ‘n A+ en onder die eerste 6 plekke in enige van die afsonderlike kategorieë behaal.

Erekleure word toegeken aan leerders wat sang, drama,dans of enige instrument op ‘n Provinsiale geleentheid (bv. Vrystaat kunstefees, St. Michaels of Musicon instrumente kompetisie) ten minste ‘n A++ en onder die eerste 3 plekke in enige van die afsonderlike kategorieë behaal.

Erekleure word toegeken aan leerders wat deel is van die volgende kultuuraktiwiteite:

• Bloemfonteinse Kinderkoor
• Vrystaat Jeugorkes / Jeugkoor / Nasionale Jeugorkes
• Vrystaat Blaasorkes
• Enige Nasionale kompetisie
• Bloemfonteinse Jeug stadsorkes

Bellissima

Halfkleure word aan lede van Bellissima wat by ‘n Provinsiale geleentheid (bv. Vrystaat kunstefees, St. Michaels) ten minste ‘n A+ en onder die eerste 6 plekke in enige van die afsonderlike kategorieë behaal.

Erekleure word toegeken aan lede van Bellissima wat by ‘n Provinsiale geleentheid (bv. Vrystaat kunstefees, St. Michaels) ten minste ‘n A++ en onder die eerste 3 plekke in enige van die afsonderlike kategorieë behaal.

Voci Potenti

Halfkleure word toegeken aan lede van Voci Potenti wat by ‘n Provinsiale geleentheid (bv. Vrystaat kunstefees, St. Michaels) ten minste ‘n A+ en onder die eerste 6 plekke in enige van die afsonderlike kategorieë behaal.

Erekleure word toegeken aan lede van Voci Potenti wat by ‘n Provinsiale geleentheid (bv. Vrystaat kunstefees, St. Michaels) ten minste ‘n A++ en onder die eerste 3 plekke in enige van die afsonderlike kategorieë behaal.

Drama

Kompetisies

Halfkleure word toegeken aan leerders wat in ʼn kompetisie op streeksvlak onder die eerste 3 plekke in enige van die afsonderlike kategorieë eindig.

Erekleure word toegeken aan leerders wat in ’n kompetisie op provinsiale en/of nasionale vlak onder die eerste 3 plekke in enige van die afsonderlike kategorieë eindig.

Spraak en dramakollege(SA) of enige geakkrediteerde drama-instelling.

Leerders ontvang erekleure wat ‘n drama eksamen met lof slaag.
Leerders ontvang halfkleure indien hulle ‘n drama-eksamen met eervolle vermelding slaag.

Kuns

Kompetisies

Halfkleure word toegeken aan leerders wat plekke 7-12 op die Bloemfonteinse skou behaal het.

Erekleure word toegeken aan leerders wat plekke 1-6 op die Bloemfonteinse skou behaal het.

Voortrekkers

Erekleure: Slaag Nasionale Presidentsverkenner-toetsing.
Presidentsverkenner-toekenning word behaal.

Skryfkompetisies

Individueel – Algemeen
Provinsiaal: Eerste tot sesde plek – Erekleure
Provinsiaal: Sewende tot twaalfde – Halfkleure

Individueel
Nasionale Ekspo – Medaljewenner gekoppel aan eerste tot sesde plek – Erekleure
Poort-publikasie – Indien ‘n skryfstuk gepubliseer word – Erekleure

Span / Groep
Wenners van VS-kompetisies of Nasionale kompetisies – Halfkleure

Dinee