Loo

Dit bly die skool se visie om `n leierskool in terme van geheelmensontwikkeling te wees.

Daar word gepoog om leerders daarin by te staan om so gebalanseerd en volledig as moontlik te ontwikkel. Leerders wat aanmeld, kan individuele ondersteuning ontvang.

WAARDES

JF-Hartprojek

Hierdié jaar het ons besluit om al die waardes:
respek
verantwoordelikheid
regverdigheid
omgee
betroubaarheid
burgerskap
geloof
in een projek saam te voeg. Ons wou graag die waardes prakties uitleef.


Die naam van die projek was JF-“Hart” projek. Dit staan vir die volgende:
H – hande en harte bereid om te help en uit te reik
A – aanspoor van ander mense om dieselfde te doen
R – rig ons oë op Jesus as voorbeeld van omgee en liefde
T – trots om deel te wees van JF, die skool wat omgee

Hierdie projek het die insameling van kos behels. Gesinne in JF, asook in ander skole en kleuterskole in die omgewing, is geïdentifiseer en kospakkies is aan hulle geskenk. Leerders het gehelp met die verpakking en uitgee van die kospakkies.