Akademiese Ondersteuning

Akademiese Ondersteuning (LOO2-kantoor)
Leerders met akademiese probleme word geїdentifiseer. Die leerders word geёvalueer, ‘n terugvoersessie word met die ouers geskeduleer en ‘n plan van akademiese aksie word beplan. Daarna ondergaan die leerders die studieprogram.

Die volgende toetse word afgeneem deur ‘n psigometris volgens die riglyne gegee vanaf die HPCSA:
• Algemene Skolastiese Aanlegtoets (ASAT)
• H.S.P.V. (Persoonlikheidstoetsing)
• Differensiёle Aanlegtoets
• Taalvaardigheidstoetsings
• SSAIS-R Intelligensietoetsing
• U.K. Lees- en Speltoets
• Selfondersoekvraelys (SOV)
• 19 Veld Belangstellingsvraelys

Persone verantwoordelik:
• Esta Hattingh (Sielkundige)
• Juhanné Britz (Berader)
• Ondersteuningspersoneel