Middagstudie

Middagstudie (LOO1-kantoor)

Middagstudie vind daagliks van 14:00 – 16:00 plaas waar leerders onder toesig van gekwalifiseerde personeel hul huiswerk doen. ‘n Didaktiese program word ook daagliks van 14:00 – 15:00 aangebied wat fokus op ondersteunende klasse soos:
• Studiemetodes
• CAMI-wiskunde
• CAMI lees
• Tydsbesteding
• Addisionele hulp met take
• Vak-spesifieke hulp

Persone verantwoordelik:
• Charlese Magnus (Administratief)
• Betsie Magnus (Koördineerder)
• Juhanné Britz (Berader)