Inleiding

Fokus van die Leerderondersteuningsprogram
Die JF droom is dat elke leerder sy maksimum potensiaal op elke gebied sal bereik en daarvoor is emosionele en geestelike versorging net so belangrik as akademiese onderrig.

Die LOO-kantore poog om leerders te ondersteun en te ontwikkel om hierdie droom te verwesenlik.

Graad 9-vakkeuse

Die graad 9-inligtingsaand is op 26 April 2016 gehou en is deur die leerders en hul ouers bygewoon. Hiertydens het die vakpersoneel hul vakinhoud deurgegee en dit ook deur middel van uitstallings visueel voorgestel. Bykomende inligting is deur die LOO-personeel deurgegee. Gedurende Augustus is die aanglegtoetse se uitslae smiddae individueel met die leerders en hul ouers deurgegee om hulle sodoende van raad te bedien ten opsigte van hul 2017-vakkeuse.

Beroepsvoorligting

Beroepsvoorligtingsessies behels dat leerders, indien nodig, individueel geëvalueer en van raad bedien word.

Beroepedag 26 April 2016

Vir die eerste keer is die beroepedag saam met die graad 9-vakkeuseaand gehou. Agt en twintig uistallers het hul onderskeie beroepsrigtings bemark. Die Universiteit van die Vrystaat, Noorwes Universiteit en verskeie ander tersiêre instansies het individueel met leerders gesels en aan hulle waardevolle inligting oor die verskillende studierigtings wat beskikbaar is, verskaf.

Psigometriese toetsing

Ongeveer 4 leerders word weekliks deur ‘n psigometris akademies geëvalueer. Emosionele evaluasies word deur die terapeute self hanteer.