Vakkke / Beroepe

Vakkeuses en Beroepsvoorligting

 Vakkeuses:

Die LOO Ondersteuningsdienste staan die graad 9-leerders by in die maak van ‘n sinvolle vakkeuse. Psigometriese toetse word afgelê en individuele terugvoeringsessies word met die leerders en hul ouers gehou.

 Beroepsvoorligting:

Beroepsvoorligting en loopbaanontwikkeling vind individueel plaas.