Emosionele ondersteuning

Emosionele ondersteuning (LOO2-kantoor)
Daar word van ‘n verskeidenheid terapeutiese tegnieke gebruik gemaak en die terapie behels basiese korttermyn emosionele ondersteuning. Emosionele ondersteuning vind plaas volgens die riglyne van die HPCSA vir Geregistreerde Beraders.
Die volgende domeine word hanteer:
• Verhoudingsprobleme
• Trauma
• Boeliegedrag
• Gedragsprobleme
• Verlieshantering
• Selfbeeld
• Identiteitsoeke
Persone verantwoordelik:
• Esta Hattingh (Sielkundige)
• Juhanné Britz (Berader)
• Betsie Magnus (Koördineerder)