Reünie

50 Jaar Reúnie – Klas van 1965
Datum: 16-18 Oktober OF 23-25 Oktober
Kontak: Callie Tydeman
Epos: callietydeman@gmail.com

40 Jaar Reúnie – Klas van 1975
Datum: 18-20 September
Kontak: Hannes – 083 234 8779 / Manie 072 7411147
Epos: rugby15@mweb.co.za

30 Jaar Reúnie – Klas van 1985
Datum: 31Jul – 2 Aug
Kontak: Steph Rossouw
Epos: steph.rossouw@gmail.com

20 Jaar Reúnie – Klas van 1995
Datum: 30 Okt – 1 Nov
Kontak: Corinne de Kock
Epos: dekockc@live.co.za

10 Jaar Reúnie – Klas van 2005
Datum: 24 -26 September
Kontak: Chrisne le Roux
Epos: chrisneleroux@gmail.com