Sport

Sport is ‘n integrale deel van ‘n leerder se opvoeding.

Ons poog by Hoërskool Jim Fouché om leerders betrokke te kry by ons wye reeks verskillende sportsoorte. Hoërskool Jim Fouché het al naam gemaak in verskeie sportsoorte. Hou ons gerus dop op sportgebied!

JF SPORT-EREKODE

Ons speel om te wen.
Nie vir die glorie nie, maar vir die trots van ons skool.
Met oorgawe, maar
gedissiplineerd.
Vir die kameraadskap wat deur elke oefening en elke punt
opgebou word.
Om elke wedstryd,
hoe onbelangrik ookal,
die beste geleentheid te maak.
Met ons oë gerig
op die wenstreep &
ons harte gerig op God.

Gedragskode vir ouers en toeskouers:

OUERBETROKKENHEID:

Die skool ervaar met dankbaarheid ‘n sterk belangstelling van ouerbetrokkenheid by sport. U
ondersteuning is ‘n demonstrasie van u lojaliteit. So ook ervaar u kinders u betrokkenheid as baie
belangrik en versterkend.

Ons oordeel dat dit ook belangrik is om kennis te neem van u kind se belewing van dié ondersteuning.
Gesonde en gebalanseerde aanmoediging verrig wondere. Uitermatige reaksie of oorbetrokkenheid by
oefeninge en wedstryde het negatiewe uitkomstes. Hierdie is ongetwyfeld ons duidelike ervarings.
Daar word dus ‘n beroep op ouers gedoen om:

• te volhard om kinders ten alle tye positief te motiveer en aan te moedig.
• nie betrokke te raak by die sport tydens die duur van oefeninge nie.
• waar moontlik, liefs u kind by die velde of bane te besorg en af te haal na afloop van die oefening.
• die spanpraatjie voor, tydens halftyd en na afloop van elke wedstryd in die uitsluitlike beheer van
die afrigter oor te laat.
• te onthou dat die afrigters reeds bepaalde strategieë met spanne bespreek het voor wedstryde.
• u daarvan te weerhou om tydens wedstryde opmerkings teenoor spelers (nie noodwendig u
kinders) te maak, wat hulle as voorskrifte van die kantlyn af beleef en verwarring saai.
• die jurisdiksie van afrigters en skeidsregters op en van die veld te aanvaar en dus nie hulle
integriteit te bevraagteken nie. Geen ware opvoeder wil berekend en met opset enige leerling of span
benadeel nie.
• Die sportbeleid van die skool te erken en respekteer.

DIE KODE VAN DIE GOEIE TOESKOUER

Toeskouers behoort:

• te onthou dat kinders aan sport deelneem vir hulle plesier.
• goeie individuele vertonings deur alle spelers en spanne te erken.
• beslissings deur skeidsregters en wedstrydbeamptes te eerbiedig.
• NOOIT enige speler, beampte, mede-toeskouer of afrigter verbaal aan te val of af te kraak nie.
• alle spelers positief aan te moedig.
• nie op ‘n speler te skree nie, skree vir hom.
• alle spelers, ongeag die span waarvoor hy speel aan te moedig .
• nie spelers af te kraak nie.
• te onthou dat ons slegs besig is met ‘n spel – dit is nie ‘n oorlog nie.

Samevattend:

Die skool ondersteun ‘n effektiewe en goedbeplande program waar opvoedkundige waardes teen die
agtergrond van gesonde kompetisie kan realiseer. Die skool erken, soos hierbo uiteengesit, die impak van ouerondersteuning, mits dit versoenbaar is met die doelwitte van sport op Hoërskoolvlak . Die skool verwerp dus enige emosionele en onaanvaarbare optrede wat strydig is met bogenoemde oortuigings en keur sodanige optredes ten sterkste af.