Buite skoolverband

Hoof: Millie van Wyk
082 567 0760

millie@jf.co.za

Graag wens ons leerders wat in buiteskoolse sportsoorte presteer het, hartlik geluk.  Daar word op ‘n deurlopende basis aan leerders erkenning gegee vir hul prestasies en dit is JF se beleid om aan provinsiale verteenwoordigers erekleure toe te ken.

Dankie aan almal dat julle ons skool se goeie naam op verskeie terreine uitdra.